Wat is wijsheid om te besluiten tot een persoonsalarmering

Steeds vaker krijgen we de opmerking; ‘Mijn vader/moeder is nog voldoende in staat om nog zelfredzaam te zijn’.

‘Ik ben blij dit te horen’ is dan mijn antwoord. Een vreemde blik is dan het gevolg wat naar mij toegeworpen wordt.

Want wanneer is het nu eigenlijk het juiste moment dat je begint met het inzetten van persoonsalarmering?

Het antwoord is niet zo moeilijk te geven, inzetten van het persoonsalarmering is het beste om dit preventief te doen. Zo went de gebruiker makkelijk aan het systeem (bijv. een horloge) en zal hij of zij ook in een gevorderd stadium van dementie het systeem gebruiken waar het voor bedoeld is.

Toekomstgericht gaan steeds meer intramurale woonomgevingen het open deuren beleid hanteren. Bewoners krijgen de mogelijkheid om baas te blijven over hun zelfregie. Ook wandelen is hier een onderdeel van. Wanneer een bewoner gewend is om een persoonsalarmering bij zich te hebben dan is de mogelijkheid er vaak ook (in overleg met de instelling) dat de bewoner gebruik mag maken van het vanuit huis meegenomen persoonsalarmering in de nieuwe woonomgeving. Een veilig gevoel voor de bewoner maar ook zeker voor de mantelzorger en de zorginstelling die hiermee een stukje vrijheid terug krijgt.

Personenalarmering aangepast gebruiken vanaf het middenstadium dementie

Zoals in het bovenstaande stukje geschreven gaat het over een actieve persoonsalarmering. Dit betekent dat er een SOS knop gebruikt kan worden wanneer de client in nood is. Wanneer de client niet bekend is met een persoonsalarmering en de cognitie is zodanig achteruit gegaan dan wordt het tijd voor een passieve persoonsalarmering. Dit betekend dat wij de SOS knop moeten uitschakelen omdat:

De client bijvoorbeeld bij een valpartij niet meer in staat te bedenken dat dan op de rode knop gedrukt moet worden.
Of men drukt wel op de knop, maar dan herhaaldelijk. Omdat men door het verlies van het korte termijn geheugen vergeten is dat men al op de rode knop heeft gedrukt. Het gebruik van de rode knop is dan wel geautomatiseerd.
De centralist die spreekt via de spreekluister-verbinding wordt niet meer als zodanig herkend.

Wat wij dan adviseren is dat de passieve persoonsalarmering voorzien is van een veilige zone functie en een met valalarm en/of vingeroplegging tot stand kunnen komen spreek / luisterverbinding. De zorginstelling/mantelzorger wordt dan gebeld en kan de client geruststellen. Ondertussen is de mogelijkheid om via de smartphone of laptop de client te traceren en erheen te gaan.

Voor meer informatie over onze persoonsalarmeringen bezoek onze website www.voizzer.nl