Ouderen langer zelfstandig thuis wonen dankzij ICT

Er komen steeds meer ICT-toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Bijvoorbeeld door automatisch aan- en uitschakelen van het licht. Dit soort ICT-toepassingen heten ook wel domotica. Met domotica kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig blijven wonen.

Het ministerie van VWS wil de ontwikkeling van domotica voor ouderen stimuleren. In diverse gemeenten staan tegenwoordig ‘domoticahuizen’. Hier kunnen inwoners zien wat er allemaal mogelijk is op technologisch gebied. Bijvoorbeeld ‘De Slimste Woning’ in Eindhoven of ‘Het Slimste Huis’ in Alkmaar.

Een slimme app die helpt de conditie te verbeteren, een online afspraak bij de huisarts of digitale hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Dit zijn allemaal voorbeelden van e-health. De overheid stimuleert de zorgsector om meer e-health toe te passen. E-health kan namelijk bijdragen aan de gezondheid van mensen. En het kan helpen de zorg betaalbaar te houden.

Om tegemoet te komen aan de veranderende zorgvraag, bieden veel zorginstellingen en thuisorganisaties maar ook particuliere instanties (o.a. Voizzer) zorg op afstand. De dienstverlening varieert van de alarmknop met een achterliggende meldcentrale, een huisartsconsult via de iPad tot aan het monitoren van het hartritme op afstand.

Een belangrijke trend op dit gebied is de komst van slimme sensoren. Via deze slimme sensoren in huis volgt het systeem het leefpatroon van de zelfstandig wonende cliënt. Op het moment dat het gebruikelijke patroon wordt doorbroken, bijvoorbeeld bij een val, waarschuwt het systeem een mantelzorger of meldkamer. Meerinformatie hierover vind je op onze product pagina’s.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health